\

Eleonora Maria Reitsma

(Nora)

(B) 1948

Photos