\

Jacoba Cornelia Reitsma

(Coby)

(B) 1950

Photos